Kiko
Kontaktné informácie

Kiko
Balkán 53

Zvolen, 961 50


Kontaktné informácie: Ing. Katarína Chudá
Telefón: +421-45-286 12 41
Fax: +421-45-532 65 42
Email: chuda@kiko.sk

http://www.kiko.sk

Jednotlivé kategórie tovarov s informáciou o dostupnosti si môžete prehliadať použitím príslušného tlačidla. Objednávky telefonicky, faxom, alebo na e-mail.

Adresa pre objednávky: Ing. Ondrej Chudý - KIKO, Balkán 53, 960 01 Zvolen

Telefón: +421 45 2861241, fax: +421 45 5326542, E-mail: chuda@kiko.sk